Мета та завдання наукової діяльності

МЕТА

наукової діяльності в ліцеї ,,Політ”

Провадження освітньої роботи, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної діяльності, забезпечення одночасно з освітою наукового спрямування здобуття базової середньої освіти та повної загальної середньої освіти.

ЗАВДАННЯ

наукової діяльності в ліцеї ,,Політ”

1. Підготовка майбутнього вченого, особистості, здатної до інноваційної діяльності, прийняття системних рішень, у тому числі в критичних ситуаціях.

2. Провадження освітньої діяльності на основі підходів дослідно-орієнтованого навчання, спрямованої на залучення та підготовку учнівської молоді до наукової й науково-технічної діяльності.

3. Забезпечення здобуття учнями освіти відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти та стандарту спеціалізованої освіти наукового спрямування, у тому числі завдяки системній роботі з використання завдань та досліджень високого рівня складності (олімпіадних, турнірних, проєктно-конкурсних тощо).

4. Забезпечення поглибленого вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової й науково-технічної діяльності.

5. Пошук і відбір для навчання обдарованих дітей, які виявляють здібності до навчально-дослідницької, дослідницько-експериментальної, наукової, конструкторської, винахідницької, пошукової діяльності.

6. Налагодження співпраці із закладами вищої освіти та науковими установами.

7. Залучення діячів науки, працівників підприємств, установ, організацій, представників професійних асоціацій відповідно до профілю наукового ліцею та наукового ліцею-інтернату до освітнього процесу, керівництва проєктними групами учнів.